Zelfstandige prostituees (ZZP)/kamerverhuur

“Werken met zelfstandige prostituees,
kan dat echt ?”

Ja, dat kan echt. Wanneer ik spreek met exploitanten is er soms ongeloof over de mogelijkheid van het werken met zelfstandige prostituees (ZZP-ers)/kamerverhuur. Goed om er dieper op in te gaan.

Werken met zelfstandige prostituees

Als ik bedrijven bezoek komt steevast het punt “werken met zelfstandige prostituees” aan bod. Er wordt mij dan gevraagd:

– “Maar krijg je dan niet de oude situatie, zoals we werkten voor de opting-in ?”

– “Krijg ik daar geen problemen mee?”

– “Is het niet opting-in óf dienstbetrekking ?”

– “Is de Belastingdienst daar dan mee akkoord ?”

Om met dat laatste te beginnen: als de omstandigheden van uw bedrijf ernaar zijn, dus als de verhoudingen tussen u en de prostituees, tussen u en de klant, tussen de prostituee en de klant er naar zijn, is het mogelijk met zelfstandige prostituees te werken.

Tip: voorleggen aan inspecteur

Het is wel verstandig de situatie in uw bedrijf aan uw inspecteur voor te leggen en te laten goedkeuren, want de marges zijn smal.
Als de inspecteur in uw geval akkoord is met het werken met zelfstandige prostituees en u blijft zich aan de voorwaarden houden, kunt u niet achteraf voor verrassingen komen te staan.
Ik heb voor diverse exploitanten van hun inspecteur goedkeuring verkregen voor het werken met zelfstandige prostituees. Voor anderen loopt nog overleg met hun inspecteur hierover.

“Werken er al bedrijven met zelfstandigen ?”

In het noorden, in de Randstad, in het zuiden, overal zijn er clubs, privehuizen en escortbedrijven die zijn overgegaan op het werken met zelfstandige prostituees.

Soms zijn exloitanten overgegaan om af te zijn van de aansprakelijkheid voor Loonheffingen/bijdragen Zorgver-zekeringswet. Soms omdat men genoeg heeft van de rompslomp van het opting-in systeem.

Soms om de BTW-afdracht te verminderen: bij het werken met zelfstandige prostituees is de exploitant aleen BTW verschuldigd over de kamerhuur; de prostituee is zelf verantwoordelijk voor de BTW over haar verdiensten.

Soms omdat men dit de meest logische manier van werken vindt: ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen deel. De exploitant voor de kamer/kamerhuur, de prostituee voor haar dienstverlening en de beloning daarvoor. Overigens kan het ook voor prostituees voordelig zijn om als zelfstandige te werken, zeker wanneer ze meer dan 1225 uur per jaar werkt (ongeveer 3 dagen per week). Ze komt dan voor zelfstandigenaftrek (€ 7280) en startersaftrek (€ 2123) in aanmerking.

Ook escortbranche

Ook in de escortbranche is het goed mogelijk met zelfstandige prostituees te werken. Het is wel zaak de onderlinge verhoudingen zorgvuldig vorm te geven en vooraf af te stemmen met de inspecteur.

Tip: maak een afspraak voor een gesprek op uw bedrijf

Wilt u eens vrijblijvend praten over het werken met zelfstandige prostituees/kamerverhuur  maakt u dan een afspraak met me voor een gesprek op uw bedrijf.

Graag tot ziens op uw bedrijf.

Met vriendelijke groet,

Bas van Gemeren

320pixhoog_41
mr. B.H. van Gemeren
Pastoriedijk 2
3195 HG Pernis/Rotterdam
06-41 45 11 37
email: info@bhvangemeren.nl
KVK Rotterdam: 57853452