Documentatie opting-in

Documentatie opting-in

(afkomstig van Belastingdienst)

Sedert 2008 bestaat er voor de sex-branche een bijzondere regeling: de opting-in regeling, ook wel genoemd het voorwaardenpakket.

Opting-in komt er -kortgezegd- op neer dat de exploitant niet alleen zijn eigen belasting aan de fiscus betaalt, maar ook de belasting van de in zijn bedrijf werkzame prostituees.

Deze regeling omvat een grote administratie die de exploitant dagelijks moet bijhouden. In het verleden hebben alle administratieve stukken op de website van de Belastingdienst gestaan. Al een tijd niet meer.

Vanuit de praktijk is er vraag naar deze stukken. Vandaar dat ik ze hieronder publiceer.

Let op: onderstaande documenten zijn afkomstig van de Belastingdienst. De teksten (bijvoorbeeld die in de Informatiemap Prostitutiebranche) zijn achterhaald (percentage BTW bijvoorbeeld) of onjuist: er wordt bijvoorbeeld gesteld dat er in de prostitutiebranche slechts op twee manieren gewerkt kan worden: 1) loondienst 2) opting-in.

Niet vermeld wordt dat er ook gewerkt kan worden op een derde manier: met zelfstandige prostituees (ZZP)/kamerverhuur. Ik verwijs naar mijn pagina Zelfstandige prostituees(ZZP)/kamerverhuur

 

Informatie voor de exploitant:

Vaststellingsovereenkomst opting-in vanaf 1 juli 2015

begeleidende brief inspecteur

Informatiemap Prostitutiebranche

Aanwezigheidslijst

Drankgeldlijst

Omzetdagstaat

Overzicht Loonheffingen Privacy

Uitbetaaloverzicht

Verklaring Loonheffingen Opting-in (74 KB)

Verzameldagstaat

 

Informatie voor de sekswerker:

Info Brochure Belasting

Info Kleedkamerposter

320pixhoog_41
mr. B.H. van Gemeren
Pastoriedijk 2
3195 HG Pernis/Rotterdam
06-41 45 11 37
email: info@bhvangemeren.nl
KVK Rotterdam: 57853452